ศีลอินเตอร์เนต

posted on 11 Jan 2010 15:28 by thatree in konkorat

      เหตุใดคนเราต้องมีศีลธรรมประจำใจ คำตอบง่ายๆคือเพื่อให้ตนเป็นคนดี การเป็นคนดีย่อมดีกว่าการเป็นคนเลว แล้วคุณจะเป็นคนดีเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่เพื่อตนเองและผู้อื่น  ตอนนี้คุณอาจจะยังเป็นคน “ เกือบ”ดี แต่เชื่อผมเถอะว่าการเป็นคนดีมันไม่ยาก แค่ยึดมั่นในศีล คุณก็เป็นคนดีได้ง่ายๆ
 
ในชีวิตประจำวันคุณปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ยึดถือศีล ๕ ตามหลักพุทธศาสนิกชนได้ดีแค่ไหน หลังจากที่ผมได้สนทนาทางธรรมและทางโลกกับพระครูปลัดสถาพร ญาณวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้จี้จุดเจ็บให้ผมเห็นว่าสมัยนี้ “ คนมือถือสาก ปากถือศีล มีมาก” ท่านอยากให้คนเรานับถือศีล ๕ ทั้งภายในและภายนอก ทุกที่ทุกเวลา ไม่เว้นแม้กระทั่ง ในโลกอินเตอร์เนต
 
 
 
คุณผู้อ่านคงตกใจว่า ศีล ไปเกี่ยวอะไรกับอินเตอร์เนต ความเป็นจริงก็คือ ศีล ควรเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกเรื่อง เพราะความดีของคนเราสมควรอยู่ในทุกสถานที่ ศีล ๕ ที่ปุถุชนในโลกอินเตอร์เนตพลั้งเผลอมากที่สุด ได้แก่ ศีลข้อ ๒. อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ ศีลข้อ ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และศีลข้อ ๔. มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการกล่าวเท็จ ซึ่งในบรรทัดต่อไปผมจะแยกแยะรายละเอียดให้เห็นเป็นข้อๆ
 
        ลองถามตนเองว่าทุกวันนี้เวลาเล่นอินเตอร์เนต ชอบอำคนโน้นคนนี้ จำแลงกายเป็นโน่นเป็นนี่หรือไม่ หากยอมรับ แสดงว่าท่านเสี่ยงต่อการผิดศีลข้อ๔มาก บางท่านอาจให้เหตุผลว่าใช้นามแฝงในโลกออนไลน์เพราะเหตุผลความเป็นส่วนตัว ซึ่งก็ไม่ผิดหากไม่ได้มีจิตอกุศล แต่หากมีเจตนาเพื่อสร้างความสับสนหรืออยากให้ผู้อื่นสำคัญผิด (เช่น นายธาตรี เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์เปลี่ยนชื่อตนเป็น มาริโอ้ และใช้รูปประจำตัวเป็นหนุ่มรูปงาม ซึ่งขัดกับความจริงอย่างมาก) โดยหารู้ไม่ว่าความคึกคะนองของเราอาจไปกระทบกับความรู้สึกผู้อื่น ส่วนมากที่พบเจอคือเมื่อผิดศีลข้อ๔ นี้แล้วก็มักตามมาด้วยผิดศีลข้อ๓ นั่นคือการล่อลวงประเวณี หรือผิดศีลข้อ๒ ลวงล่อให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
 
ศีลที่อยากให้เน้นปฏิบัติกันให้มากในโลกอินเตอร์เนตคือ ศีลข้อ๒ งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
 
        เพราะปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งของประเทศ ไทยอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ซีดีเพลง (MP3) วีซีดีและดีวีดีภาพยนตร์ ทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ เกม และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ โดยสถานที่ที่มีการจำหน่าย เผยแพร่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก ปัจจุบันนอกจากตลาดนัด,ศูนย์การค้าทั่วไป ในอินเตอร์เนตยังเป็นแหล่งรวมของการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ และอินเตอร์เนตนี่เองเป็นช่องทางที่อันตรายที่สุด เพราะเมื่ออยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่รโหฐาน ไม่มีใครสามารถล่วงรู้หรือเอาผิดได้ การที่คนไทยไม่เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ย่อมส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
  พระครูปลัดสถาพร ญาณวุฑฺโฒ เทศน์ให้อ่านอย่างเข้าใจง่ายที่สุด “ สมมติว่าเราหิวแล้วเดินผ่านสวนมะม่วงของเศรษฐีคนหนึ่ง ด้วยความที่มะม่วงในสวนของเขาเยอะมาก จนมีบางลูกตกลงมาเกลื่อนกลาด ถ้าเราใช้ข้ออ้างด้วยความหิว เข้าไปหยิบมะม่วงของเขาขึ้นมากินโดยไม่ได้รับอนุญาต บางคนอาจมีความเห็นว่า มะม่วงของเศรษฐีก็มีตั้งเยอะแยะ ขอหยิบไปกินสักลูกสองลูกคงไม่เป็นไร คนทั่วไปคงคิดอย่างนี้”
 
        ผมผงกหัวยิ้มๆ พระครูปลัดสถาพรฯยิ้มตอบเช่นกัน “ ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิด เป็นบาป ผิดศีลข้อสอง อทินนาทานา เวรมณี การลักทรัพย์สินของผู้อื่นแม้จะเพียงน้อยนิดก็ผิดทั้งกฏหมายผิดทั้งศีลธรรม”
 
        ผมหุบยิ้มทันที “ แต่ถ้าเราหิวมากๆล่ะครับ แค่หยิบมะม่วงไปกินนิดเดียว เราไม่ได้ไปฆ่าใครตายสักหน่อย” ผมพยายามอ้างเหตุผลอย่างที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ เช่นเรื่องสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคล หรือความหิวโหยส่วนตัว 
 
พระครูปลัดสถาพรฯตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “ คนเราพยายามสร้างข้อยกเว้นในการทำผิดศีลของตนต่างๆนาๆ เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาในอินเตอร์เนต อ้างว่าด้วยความจำเป็น ไม่มีเงินบ้างล่ะ หาซื้อไม่ได้บ้างล่ะ โดยที่ไม่ได้ย้อนคิดถึงทางเจ้าของลิขสิทธิ์, ผู้ผลิต ว่าเขาลำบากลงทุนลงแรงไปแค่ไหน การลักขโมยในอินเตอร์เนตสมัยนี้ปฏิบัติได้ง่าย รวดเร็วแนบเนียน มันง่ายกว่าขโมยมะม่วงเยอะ จึงกลายเป็นความเคยชิน คิดว่าไม่ผิดเพราะใครๆเขาก็ทำกัน ซึ่งการผิดศีลเช่นนี้บ่อยๆก็จะก่อผลเสียให้เกิดกับตัวเรา ทำให้เป็นคนโลภและมักง่าย”
 
 
 
โดยส่วนมากคนทำผิดศีลคือคนที่ไม่รู้จักพอเพียง หลายคนทำติดจนป็นนิสัย ขโมยดาวน์โหลดทรัพย์สินผู้อื่นในอินเตอร์เนตมากมายทั้งที่ไม่มีความจำเป็น อยากให้ลดละเลิกตรงนี้ ถ้าไม่มีทุนทรัพย์ซื้อโปรแกรม ก็ให้หันมาใช้โปรแกรมแจกฟรีที่เรียกว่า OPEN SOURCE แม้กระทั่งการเสพสื่อลามกในอินเตอร์เนตเป็นอาจิณ ก็คิดเอาเองว่าทำให้ตัณหาราคะของเราลดน้อยลงไหม 
 
ผมก้มหน้ายอมรับเรื่องที่พระอาจารย์เทศนาทุกอย่าง ไม่มีข้อโต้แย้ง (อยากให้คุณผู้อ่านมาเห็นผมในตอนนั้นจัง)
        “ เทคโนโลยีก้าวหน้า จิตใจคนกลับเสื่อมถอย ที่อาตมาเน้นย้ำไปที่การถือศีลในอินเตอร์เนต เพราะยุคสมัยปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ไฮเทคมีมาก เราสามารถผิดศีลได้ง่ายๆแค่ปลายคลิก”  
 
ศีล แปลว่า ปกติ คือ การควบคุมรักษากาย วาจา ของตนไว้ ให้บริสุทธิ์หรือให้สงบ มีความมุ่งหมายเพื่อควบคุมโทสะ กิเลสตัณหา รักษาตนไว้ไม่ให้เสียหาย ถ้าใครรักษาศีลไว้ได้ไม่ครบหรือรักษาไม่ได้เลย ก็เรียกว่า ผิดปกติของมนุษย์ เพราะปกติของมนุษย์ จะต้องไม่เบียดเบียนกันด้วย กาย วาจา เยี่ยงสัตว์ทั้งหลาย อย่างน้อยมีศีล 5 ประจำใจ ผลดีหากนับถือศีลได้คือ สามารถบริโภคใช้สอยโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมอย่างเต็มภาคภูมิ โดยไม่ต้องหวาดระแวงอะไร เกียรติคุณฟุ้งขจรไป จะเป็นคนไม่หลงลืมสติ เป็นคนไว้ใจได้ มีอนาคตดี 
 
ศีล จะเกิดขึ้นได้หากมีความตั้งใจอยู่เป็นทุนเดิมว่า จะไม่ล่วงละเมิด ไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสจึงไม่ล่วงละเมิด ดังนั้นบุญจากการรักษาศีลจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงเป็นประการสำคัญ
 
หลังจากฟังธรรมเทศนาต้อนรับปีใหม่ จากพระครูปลัดสถาพร ญาณวุฑฺโฒ ผมก็เกิดแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะนำหลักธรรมไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในชีวิตประจำวัน รวมจนถึงในโลกอินเตอร์เนตที่ผมนิยมแวะเวียน
 
        น่าประหลาดใจเมื่อผมลด - ละ -เลิกการดาวน์โหลดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ แล้วมันไม่ทำให้ผมเดือดร้อนอะไรเลยสักนิด กลับสบายใจและปลาบปลื้มใจที่เราก็สามารถทำสิ่งง่ายๆเช่นนี้ได้ ผมค้นพบว่าศีลธรรมไม่จำเป็นต้องให้ใครมายกย่องสรรเสริญ ขอเพียงเรายึดมั่นและศรัทธา โลกและสังคมรอบตัวก็จะเปลี่ยนแปลงแน่นอน

Comment

Comment:

Tweet

อัพเดตล่าสุด ซื้อแผ่นลิขสิทธิ์ windows7 ultimate แบบ 64 บิตมาใช้แล้วครับ

ชอบมาก surprised smile

#7 By ธาตรี on 2010-07-12 14:21

ช่วยกันสนับสนุนขอแท้ ในทุกๆสิ้นค้าครับbig smile

#6 By taksthaitoon on 2010-01-12 23:28

เรามา ผิดศีลอย่างพอเพียง กันเหอะ question

#5 By ธาตรี on 2010-01-12 03:23

อ่านแล้วก็สะอึกครับ เพราะผมคงผิดศีลอย่างรุนแรง sad smile

วินโดว์ 7 1600 บาท!!!! ถูกมากๆครับ

#3 By Seam - C on 2010-01-11 15:59

รู้หรือไม่ วินโดว์7 ลิขสิทธิ์ตัวที่ราคาถูกที่สุดที่มีขายในบ้านเรา มีราคาประมาณ 1600 บาทเท่านั้น (ผมกำลังเก็บเงินซื้ออยู่)

#2 By ธาตรี on 2010-01-11 15:43

ไม่ได้อัพบลอกนาน เริ่มต้นด้วยสาระกันนะครับ (ยาวนิดนึง)open-mounthed smile

#1 By ธาตรี on 2010-01-11 15:42